Good Mills


 

 

 

Good Mills, good for Farmers, Hotel, Bakery and clever living

 


V obilí je sila prírody - pre všetkých
 
 

Home

Čo ponúkame

Pekárom

Hotelom

Podnikateľom

Zdravo žijúcim

Katalóg

Vaše názory

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zdravá celozrnná múka z mlynov firmy Green

A-1600, pomalobežný, 400 - 500kg/h

 

Nie každá pekáreň chce mať vlastný obilný mlyn, napriek tomu každá by uvítala, keby mohla dostávať naozaj čerstvú, zdravú múku podľa vlastného želania.

Táto skutočnosť vytvára priestor pre podnikanie - pre mlynárov, ktorí zásobujú menšie pekárne v okolí čerstvou, kvalitnou múkou.

Mlynárske produkty podľa želaní blízkych pekární môže ponúkať taktiež spolok alebo združenie roľníkov - výrobcov, ktorí majú záujem efektívne zhodnotiť svoju produkciu.

Z mnohých stovák spolkov, združení, asociácií a pod. poľnohospodárskych výrobcov alebo podnikateľov, ktorí používajú kamenné mlyny firmy Green spomeňme:

Spittaler Schlossbauern, Spittal,

Adlerhof, Stocking/Wildon,

Biohof-Gemeinschaft Zöbern, Zöbern,

Gut Thalenstein, Haimburg,

V praxi bol mnohokrát overený poznatok, že pekári v krátkom čase zistia rozdiely v kvalite a chuti múky, ktorá je získavaná od konkrétnych pestovateľov (v mlyne je obilie uložené v mnohých menších silách s označením pôvodu t.j. výrobcu) a objednávajú si čerstvú múku "na mieru" zo zrna od konkrétneho roľníka, aby ich pekárske produkty využili v maximálnej miere prednosti drobných rozdielov chuti alebo spracovateľnosti múky z jednotlivých ponúk .


 

 

A - 400, 25 - 30kg/h

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A700

Zostava vhodná pre mlynárov a pekárov

Požiadavky pekárov na múku sú veľmi pestré a variabilné podľa aktuálnych potrieb, preto musí byť mlynská technológia vhodne doplnená - k základnej výbave potom patrí valcový vysievač dvoj-, troj- alebo štvorkomorový, čistička krupíc a odpovedajúci pneumatický systém transportu meliva. Takouto zostavou je možné produkovať múky nielen celozrnné, ale aj svetlé, s využitím cyklického mletia aj múky biele. Výkonovo sú zostavy schopné spracovať od 120kg/h pri kamennom mlyne typu A1000, cez 200kg/h pri mlyne A1200 až po 500kg/h obilia pri použití typu A1600, s ostatným príslušenstvom v primeraných kapacitách.

 

 

Zábery z testovania mlynských zostáv firmy Green pre mlynskú výrobu pred ich odovzdaním zákazníkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ak máte akúkoľvek otázku, píšte

© 2006 Good Mills from Osttiroler Getreidemühlen