Good Mills


 

 

 

Good Mills, good for Farmers, Hotel, Bakery and clever living

 


V obilí je sila prírody - pre všetkých
 

Home

Čo ponúkame

Pekárom

Hotelom

Podnikateľom

Zdravo žijúcim

Katalóg

Vaše názory

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio Vollwert Bäckerei Gradwohl, Weppersdorf

 

 

A 700 MSM, 70 - 100kg/h

Chlieb náš každodenný ... nech je zdravý a bez chémie

Už dávno zistili výskumníci v oblasti výživy, že bežný chlieb náš každodenný nie je tým pravým zdrojom sily a zdravia. Stabilizátory, látky potlačujúce plesne, chemické zlepšujúce prípravky, to všetko síce dáva chlebu perfektný vzhľad, ale nemôžu chlebu dať silu, ktorú obsahuje čisté, kvalitné zrno.


Dobrá pekáreň, ako napr. Bio Vollwert Bäckerei Gradwohl, Weppersdorf  používa ako jeden z hlavných komponentov čerstvo zomletú múku.

Ako sami tvrdia: "... každý deň čerstvo mletá múka v našej pekárni garantuje, že vitamíny z cenného klíčka, stopové prvky a minerály spod otrubovej vrstvy a sila celého zrna budú využité.    (Mlyn typu A-1200, pomalobežný, 120 - 180kg múky/hod.)


Iné referencie mlynov firmy GREEN, ktoré každodenne pracujú v stovkách pekární :

 

 


Kütschers Backstube, Mendig

Kütschers Backstube v obci Mendig, mestská časť Obermendig:

... pre naše Bioland-celozrnné chleby denne melieme z obilia čerstvú múku ...

... náš chlieb je každý rok vyznamenávaný, napr. ocenením CMA (Centrale Marketing - Gesellschaft ) - "značka kvality nemeckých zemí" ...

(Mlyn A-700, pomalobežný, 70 - 100kg múky/hod.)

 

Vom Backgewerbeinstitut München zur 5-Sterne-Bäckerei ernannt

A - 160 MSM  -  kombi

 

 

 

 

 

 

 


 

Alpenburger Landbäckerei: Auszeichnung für unser Vollkornbrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

A 400 MSM - kombi

prvá bio - pekáreň v Sasku-Anhaltsku

Apenburger Landbäckerei :

"... Vlastný obilný mlyn stelesňuje osobitosť našej remeselnej pekárne: pri každodennom mletí čerstvej múky zostávajú životne dôležité a aromatické látky zo zrna zachované. To je garancia chutného a voňavého chleba ..."

 

(Mlyn A-1000, pomalobežný, 90 - 140kg múky/hod.)

Itzlingers Vollkornbäckerei

Itzlingerova celozrnná pekáreň používa denne kamenný obilný mlyn typu A-700. Z ich filozofie:

 ... Pod celozrnným chlebom my rozumieme taký, do ktorého bola múka zomletá bezprostredne pred spracovaním na našom kamennom mlyne - celé zrno včítane klíčka... Tak zostanú všetky cenné, pre život dôležité zložky zo zrna zachované ...

Pekáreň Waldherr

... celozrnný chlieb a celozrnné pečivo je základom pre uplatnenie filozofie zdravej výživy ... Celozrnná strava nie je iba nositeľom energie, ale dodáva nášmu telu v dostatočnom množstve a v perfektnom pomere aj vlákniny, vitamíny a minerály ...

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Zo stoviek ďalších pekární, kde denne pracujú kamenné mlyny firmy Green spomeňme:

Kornstube Sommer, Klagenfurt,

Bio-Hofbäckerei Mauracher, Sarleinsbach,

Bäckerei Schwarz, Stockerau,

Ruetz der Bäcker, Kematen,

Bäckerei Hochleitner, Tamsweg,

Denninger Mühlenbäckerei, Frankfurt,

Mühlenbäckerei Medwege, Schwerin,

Freibackhaus Lübeck, Lübeck,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ak máte akúkoľvek otázku, píšte

© 2006 Good Mills from Osttiroler Getreidemühlen