Good Mills


 

 

 

Good Mills, good for Farmers, Hotel, Bakery and clever living

 


V obilí je sila prírody - pre všetkých
 

 

Home

Čo ponúkame

Pekárom

Hotelom

Podnikateľom

Zdravo žijúcim

Katalóg

Vaše názory

Kontakt

 

 

 

 

 

 

A-1600, pomalobežný, 400 - 500kg/h

A - 400, 25 - 30kg/h

"Vulkan" - novinka medzi typmi mlynských kameňov - jeho jedinečná štruktúra, ktorá pripomína skamenelú špongiu z vulkanického materiálu umožňuje, že sa získava múka, ktorá obsahuje po jednoduchom preosiatí vo vysievači výrazne menej popola, t.j. múka je po preosiatí biela !!!

Tento typ kameňa je mimoriadne vhodný tam, kde sú vyššie požiadavky na podiel bielych typov múk. Pritom je schopný produkovať aj kvalitné celozrnné múky. Jeho tvrdosť dovoľuje dlhoročnú prevádzku bez potreby obnovovania drážok. Podmienky vo výrobe tohto typu kameňa dovoľujú jeho výrobu až do priemeru 1000 mm.


 

 

 

"Naxos" - za posledných 30 rokov najčastejšie používaný typ kameňa. Je extrémne tvrdý, samobrúsny, obnovovanie drážok prichádza do úvahy až po cca 10 rokoch konti-nuálnej 24-hodinovej prevádzky, má jemnú štruktúru, takže rozomieľa zrno ako celok, rovnako jemne otrubovú vrstvu ako aj vnútro zrna. Jeho ostrá štruktúra poskytuje mimoriadne vysoký výkon v porovnaní s inými typmi kameňov. Výrobné rozmery až do priemeru 1600 mm .

 

Ak máte akúkoľvek otázku, píšte

© 2006 Good Mills from Osttiroler Getreidemühlen